Hoofd&Letters hielp de afgelopen jaren IT-organisaties op het gebied van content, contentstrategie en marketingstrategie. Dat doen we sinds 2012. We zijn dan ook trots op het portfolio dat we de afgelopen jaren opbouwden.

Portfolio IT-organisaties

De keuze om IT-organisaties te ondersteunen is een strategische. Want de technologische mogelijkheden in deze branche zorgen ervoor dat IT een essentiële rol speelt voor het voortbestaan van nagenoeg elke organisatie. Dat betekent ook dat elk bedrijf klant is van een IT-organisatie. Deze klanten hebben de uitdaging de juiste partner te vinden die hen kan helpen bij het maken van de juiste keuzes op IT-gebied.

Vervolgens moeten aanbieders van IT-oplossingen moeten in staat zijn hun klanten op de juiste manier aan te spreken. Hen begrijpen en hen laten inzien dat zij hun klanten kunnen ondersteunen bij het maken strategische keuzes.

Content en marketing

Door een werkachtergrond in IT en techniek begrijpt Hoofd&Letters de denkwijze van IT-aanbieders. Deze kennis koppelen wij met onze eigen expertise op het gebied van content en marketing. Zo helpen wij je graag bij het vinden van de juiste balans tussen techniek en commercie.