Intuïtie en ondernemen, mijn (voorlopige) conclusie

geplaatst in: Blogs, Intuïtie | 0

De afgelopen maanden mocht ik vier ondernemers interviewen. Ik vroeg hen naar de rol die intuïtie speelt in hun dagelijks werk. Het werden vier compleet verschillende verhalen. Al teruglezend dacht ik aan wat me bij bleef en zag ik onderwerpen die me nogmaals triggerde. In dit blog deel ik mijn voorlopige conclusie. En daarnaast ook het echte verhaal over wat ik als ondernemer nu zelf vind van intuïtie. 

Balans tussen intuïtie en ratio

Zeven jaar geleden werd ik ondernemer. Al vanaf de start van Hoofd&Letters wilde ik ‘iets’ met de voor mij zo belangrijke balans tussen intuïtie en ratio. In mijn ondernemersplan schreef ik al: “Organisaties willen hun doelen graag behalen. Dat begint bij een visie voor de lange termijn en de vertaling naar uitvoerbare plannen. Dan kun je niet alleen varen op ratio. Gevoel en verstand mogen hierin met elkaar in balans zijn.” 

En ook: “Intuïtie ontwikkelt als de ervaring toeneemt. Voor het behalen van doelen is het luisteren naar je intuïtie belangrijk. Dat geldt niet alleen voor onze persoonlijke doelen, maar ook die van organisaties. Vaak zijn we geneigd ons gevoel uit te schakelen en ons alleen te richten op de korte termijn: wat zeggen de cijfers. Het is mijn overtuiging dat organisaties beter functioneren wanneer zij de kracht van intuïtie onderkennen én benutten.”

Blije klanten in plaats van blije spreadsheets

Het was eind 2012, we bevonden ons nog middenin een economische crisis. En organisaties zochten naar houvast. Ik werd diep ongelukkig van organisaties die dat trachtten te vinden in blije spreadsheets. Blije klanten en blije medewerkers, dát is wat een organisatie altijd nodig heeft. Spreadsheets zijn slechts een hulpmiddel voor de korte termijn en hopelijk leerden we dat hierop blind staren geen uitkomst biedt. Ik ging aan de slag als adviseur in mijn vakgebied marketing en communicatie. Door verschillende dingen die ik op mijn pad tegenkwam werd ik wie ik wil zijn en wat ik ben: onderzoeksjournalist op het snijvlak van zorg en ICT, marketeer en vooral schrijver. 

De mooiste uitspraken nog één keer

Allereerst natuurlijk nog eens veel dank aan Stefan, Sergej, Erik en Gonny. Ik genoot van de mooie gesprekken die ik voor deze serie interviews had met hen. Hun bevindingen die ik het mooiste vond, deel ik graag nog eens met je, samen met een korte toelichting van mezelf: 

“Intuïtie is een kronkelig pad en vraagt te kijken voorbij dat wat je kunt zien.”

  • Ik noem dat zelf onder water kijken. Dat doe ik in mijn werk, maar ook in contact met gezinsleden en vrienden. 

“Samenwerken doe je voor een groot deel op basis van je intuïtie.”

  • Je krijgt de klanten en de collega’s die je verdient. Ik zie het vaak als een spiegel. Je kiest onbewust voor de dingen die je nodig hebt of bij je passen. 

“Ondernemen is als de data iets anders zeggen dan je gevoel, en dan je gevoel toch durven volgen.”

  • Als ik de economische situatie in 2012 had gevolgd, had ik nooit de overstap gemaakt naar het ondernemerschap. Ik deed het toch, omdat het klopte voor mij. 

“Wat we niet weten of minder tastbaar is, is net zo belangrijk als het belang van wetenschap en data.”

  • Steeds vaker durven managers/directeuren beslissingen te nemen op basis van hun onderbuikgevoel. Hoera voor het toegenomen bewustzijn van ons onbewuste denken. Gevoel en verstand mogen een even groot aandeel hebben in onze beslissingen en keuzes. 

“De antwoorden op de grootste wereldproblematiek ligt misschien wel voorbij het traditionele denken.” 

  • Er is nog zoveel te ontdekken en te leren. Mijn grootste inspiratiebron is luisteren naar de echte verhalen van nieuwe denkers. 

“Intuïtie bestaat niet, geef elkaar vertrouwen en openheid, zo maken we de wereld een beetje mooier.”

  • Vertrouwen kun je alleen hebben en schenken als je voelt dat dingen kloppen. Dus al kies je er andere woorden voor: intuïtie en vertrouwen zijn met elkaar verweven.  

“Als het niet goed voelt, dan moet je het echt niet doen. Zorg dat je altijd jezelf kunt zijn, ook in je werk en dat je nooit wakker ligt van een opdracht.” 

  • Soms vergeet ik deze nog weleens. Dus het was een echte wake-up call toen deze uitspraak voorbij kwam.

“Intuïtie is niet zo tastbaar, maar het helpt je wel bij het maken van keuzes.”

  • Durf daarin fouten te maken. Want zo krijg je niet alleen de kans te leren en het een volgend keer anders aan te pakken, maar je zorgt er ook voor dat je een volgend keer (nog) meer op je intuïtie kunt vertrouwen. 

Gebruik je verstand, vertrouw op je gevoel 

Als afsluiting van deze serie nog een ding ter overweging. Stefan vertelde in zijn interview dat hij ervaart dat het nog altijd makkelijker is anderen met feitelijkheden te overtuigen dan met onderbuikgevoel. Toch denk ik dat dit steeds minder het geval is. Rust er écht nog een stigma op uitkomen voor je intuïtie, onderbuikgevoel of hoe je het ook noemt? Of gaan we er alleen van uit dat de ander waarschijnlijk meer interesse voor harde data heeft? Wat zou er gebeuren als we dat gaan loslaten? Dus kijk vandaag eens met een andere blik naar je werk. Gebruik je verstand, maar vertrouw op je gevoel en je ervaring. Maak keuzes die kloppen voor jou. Wat dat ook is. Zo maak je jouw wereld een beetje mooier.