Intuïtie en ondernemen IV: Gonny Vink

geplaatst in: Blogs, Intuïtie | 0

Alweer de vierde en laatste aflevering van mijn serie interviews met ondernemers over de rol van intuïtie. Een gesprek met Gonny Vink, oprichter en chief happiness officer van work21. En schrijfster van het boek Leidinggeven op afstand

work21: mens en organisatie centraal 

Vóór Gonny work21 startte in 2007 werkte ze bij een IT-organisatie. “Ik merkte in projecten steeds vaker dat het helemaal niet draait om technologie, maar om mensen leuker, slimmer en effectiever te laten samenwerken met technologie.” work21 opereert op het snijvlak mens, organisatie en technologie. “Doen waarin ik geloof vind ik belangrijk. Practice what you preach ook. Dus we adviseren over flexibel werken en doen dat zelf ook. En we gebruiken de technologie waarover wij advies geven.” 

Doeners

“work21 begon dicht bij die technologie. IT ging in 2007 nog heel erg over: hoe leer je mensen vaardig worden in een systeem; de knoppen dus. Ik vond toen al dat het meer gaat over: hoe gebruik je technologie in je werk en dan vooral in het samenwerken? Daar liepen organisaties toen ook al tegenaan. Ik vind het belangrijk dat we daadwerkelijk impact hebben in de veranderingen die we begeleiden. We zijn consultants in change management, en vooral doeners. Ik wil zien dat het werkt in de praktijk, en dat veranderingen ook duurzaam zijn.”

Wat voor mensen werken bij work21?

“Het belangrijkste voor mij is dat iemand iets te vertellen heeft en zich geraakt voelt door onze visie en daar een bijdrage aan wil leveren. Een CV is voor mij niet leidend, de klik en het vertrouwen samen iets bijzonders voor elkaar te gaan krijgen wel. Vertrouwen, openheid, transparantie vind ik allemaal belangrijk. Ook dat je je kwetsbaar durft op te stellen en dat je je wilt blijven ontwikkelen. Affiniteit met technologie is wel essentieel, want dat zit overal in verweven.”

Hoe essentieel blijkt wel als Gonny vertelt: “Bij ons is technologie de versneller, een hulpmiddel om ander gedrag voor elkaar te krijgen in organisaties. Uiteindelijk is ander gedrag en de organisatiekant daarin het belangrijkste. Dat snijvlak is nog best lastig. Dat zie je ook bij HR & IT. IT vindt gedrag vaak lastig en HR heeft vaak niet zoveel met technologie. work21 brengt die twee bij elkaar.”

Wat is intuïtie voor jou?

“Als je op intuïtie dingen doet, dan moet je in elk geval wel weten waar je het over hebt. Dus ervaring op een bepaald gebied vind ik wel belangrijk als het gaat over luisteren naar mijn intuïtie. Dan durf ik te vertrouwen op dat buikgevoel. Inmiddels weet ik, als het niet goed voelt, dan ga ik het niet doen. Dat kan gaan over het wel of niet aannemen van een nieuwe medewerker, of samenwerking met een nieuwe klant. Het draait altijd om mensen en als het vertrouwen ontbreekt, dan wordt het niets.” 

Nee zeggen

Gonny is duidelijk over wat zij belangrijk vindt in een nieuwe opdracht. “Allereerst wil ik altijd mezelf kunnen zijn; ik wil leuke dingen doen met leuke mensen, samen moet je het verschil kunnen maken. Dat betekent dat je elkaar kunt vertrouwen en kritisch kunt zijn. Ik wil geen rol gaan spelen, en ik wil ook niet wakker liggen van een opdracht. Dat gevoel had ik een keer en toen heb ik ook nee gezegd. Een paar weken later belde de klant mij en vroeg me alsnog de opdracht, op mijn manier, in te vullen. Dat sterkte me in nee zeggen als iets niet goed voelt. Het is wel belangrijk daarover dan het gesprek aan te gaan. Kom je er dan alsnog niet uit, dan was het ook geen match.”

Vind je zo’n gesprek niet lastig?

“Het is essentieel! Als een traject over gedragsverandering of leiderschap gaat, dan is wederzijds vertrouwen ontzettend belangrijk en het goed voelt. Ik geloof in mensen verleiden en meenemen in een verandering. Een provocerende aanpak past niet zo bij ons. Ik zie graag dat veranderingen beklijven op lange termijn en dat de verandering bij mensen van binnenuit komt. Daar hoort onze eigen aanpak bij.”

Duurzame verandering

Voor haar team vindt Gonny duurzaamheid ook belangrijk. Haar medewerkers zijn loyaal en werken vaak langere tijd voor work21. De verandering die zij binnen organisaties bewerkstelligen zijn duurzaam. “Ik vind het mooi als mensen van hoog tot laag in een organisatie leren en de mogelijkheid hebben echt anders te werken. Daar gaan we echt voor. We geven niet ergens een ‘traininkje’ en laten het dan weer los. Duurzaam veranderen vraagt veel meer. Dat verwacht ik ook van de mensen die hier werken. We doen dit met elkaar. We ontwikkelden hiervoor een eigen aanpak, en gebruiken een change management methodiek (Prosci, red.).”

Daarin beluister ik dat de werkwijze van work21 en optelsom is van alle kennis, ervaring en expertise van haar hele team. “Dat wil ik graag zo houden en dat is ook spannend als je groeit als bedrijf.” 

Hoe pak je dat dan aan?

“Op maandagmiddag hebben we een weekstart, dan bellen we een half uurtje. We vragen elkaar: Waar ben je mee bezig, wat zijn je successen, waar heb je hulp bij nodig en hoe gaat het met je (gezondheid)? Dan hoor ik wel eens wat anders, dan wát iemand zegt. Dan bel ik die collega, vaak blijkt dat ook andere collega’s dan al contact zochten. De zorg en aandacht voor elkaar in ons team is groot. Dat geldt ook voor nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers gaan ook altijd samen met een collega naar een opdracht. Ze zijn nooit ergens alleen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat een nieuw teamlid optrekt met iemand anders van work21.”

Gelijkwaardig in het werk

“In het werk zijn we gelijkwaardig”, vertelt Gonny. “Ook tijdens een opdracht werken we samen als team. Zelfs in functioneringsgesprekken (die bij work21 niet zo heten, red.) Uiteindelijk ben ik eigenaar van de organisatie, er is verschil, maar ik ben ook een mens en we hebben elkaar nodig. En aan iedereen hier zou ik blind mijn creditcard (met pincode) uitlenen.”

Waar wil je naartoe met work21?

“Ons vakgebied is best breed. Wij doen leiderschap; adoptie van technologie; adviseren klanten rondom verandering en we richten grote programma’s in. Om al die thema’s goed te kunnen doen hebben we wel genoeg mensen nodig. Daarom wil ik nog wel groeien*, en zo onze klanten een stevige basis bieden. Daarbij maken we ook gebruik van ons netwerk. Mensen die weggaan bij work21 beginnen veelal voor zichzelf. Daar werken we vaak nog steeds fijn mee samen.”  

En alhoewel work21 voor een diversiteit aan sectoren werkt, staat voor Gonny bovenaan dat ook bij haar klanten ‘de mens centraal’ moet staan, of in elk geval de wens heeft zo te werken. Dan vindt zij de toegevoegde waarde van work21 het grootst. 

Interesse in elkaar

“Onlangs hield iemand een afstudeeronderzoek onder onze medewerkers: Hoe ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW dus, die term had ik al een tijdje niet meer gehoord) binnen work21 vorm kreeg en wat medewerkers daarvan vinden. Daar kwam uit dat mensen de vrijheid hier enorm waarderen. Vrijheid is voor mij gekoppeld aan vertrouwen en verantwoordelijkheid (die je krijgt en pakt). Medewerkers gaven ook aan het team van work21 als heel hecht te ervaren. Dat vond ik wel boeiend, want hoe creëer je dat en wat maakt dat zo? Dat is niet iets wat ik doe, het draait veel meer om omzien en zorg naar elkaar en alert zijn op dingen die spelen in het werk en daarbuiten. Daarvoor hoef je elkaar niet dagelijks te zien, maar je moet wel geïnteresseerd zijn in elkaar. De mensen die hier werken doen dat met passie en dan gaan dingen echt wel meer vanzelf. Ik stel mezelf ten doel een omgeving te creëren waarin mensen datgene kunnen doen waar ze goed in zijn. Uiteraard passend bij waar we voor staan. Dat vind ik waanzinnig leuk om te doen!” 

Intuïtie en ondernemen, wat is nu mijn conclusie? 

De rode draad van de afgelopen vier interviews waren de ondernemers en hun visie op de rol die intuïtie kan en of mag spelen. Ik leerde weer van alles over deze mensen en hun echte verhalen. Mijn eigen verhaal over het belang van intuïtie hoort ook thuis in deze reeks. Dus mijn conclusie deel ik binnenkort in een (voorlopig) laatste deel over dit onderwerp.  

De eerste drie delen van deze reeks interviews over intuïtie, met Stefan Hogendoorn, Sergej van Middendorp en Erik Vos kun je ook nog steeds lezen op mijn blog.

*Op zoek naar nieuwe mensen
work21 bestaat op dit moment uit 14 medewerkers. Denk je na het lezen van dit blog, daar wil ik werken? Ze zijn nog op zoek. Als je een functietitel ook overbodig vindt en op een moderne manier wilt werken met leuke collega’s, kijk dan eens op hun website of jij bij hen past. Succes alvast!