Voor de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) werkte ik in 2016 en van 2018 – 2022. Als communicatieadviseur ondersteunde ik bij verschillende labels.

In 2016 werkte ik voor Koppeltaal als communicatieadviseur. Koppeltaal is een landelijke integratie- en informatiestandaard. Het is een ‘stekkerdoos’ die zorgt dat verschillende talen van ICT-systemen een gezamenlijke taal spreken: Koppeltaal. Ook biedt Koppeltaal een infrastructuur om veilig en gericht berichten en gegevens tussen EPD-, eHealth- en ROM-systemen uit te wisselen binnen de muren van een organisatie.

Van 2018 – 2022 verzorgde ik alle leverancierscommunicatie (DVP – dienstverlener Persoon en DVZA – dienstverlener zorgaanbieder) op het gebied van de persoonlijke gezondheidsomgevingen van MedMij. VZVZ is een uitvoeringsorganisatie van Stichting MedMij. Zij is hierin verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel. Ook voert VZVZ de deelnemersadministratie en ook geeft zij invulling aan de operationele processen.

In 2020 en 2021 ondersteunde ik VZVZ met de communicatie rondom Mitz. Dit is een generieke voorziening om van iedere Nederlander de toestemmingskeuzes voor álle zorgsectoren vast te leggen. Het is een hulpmiddel voor alle systemen die digitaal medische gegevens uitwisselen.

In 2021 schreef ik een artikel over PROVES – dat later verscheen in ICT&health. PROVES organiseert als VZVZ-dienst Proof of Concepts (PoC’s) en gecontroleerde livegangen (GLG’s) om zorginnovaties en informatie-uitwisseling te beproeven en van theorie naar praktijk te brengen. PROVES werkt in opdracht van diverse programma’s en organisaties, zoals MedMij, VIPP OPEN en Twiin.