SMT is specialist op het gebied van IT Infrastructure, Application Performance, Security & Big Data Management oplossingen en heeft als missie het optimaliseren en vereenvoudigen van de ICT- beheeromgeving van haar klanten.

Klantvraag

Klanten van Hoofd&Letters hebben veelal geen eigen marketing- of communicatiemedewerker. Dit was ook het geval bij deze organisatie. De organisatie heeft echte experts in dienst op het gebied van de technologische oplossingen (Splunk) die zij biedt. Denken vanuit de techniek in plaats van de ‘pijn’ van de klant was ook hier herkenbaar. Hoofd&Letters startte met het schrijven van strategisch marketingplan, op basis van een grondige inventarisatie van de wensen van de organisatie. Vervolgens startte het proces om te komen tot een nieuwe website. Die aan moet sluiten bij de marktpositie die SMT voor ogen heeft. Inmiddels heeft organisatie een eigen marketingteam en ondersteunt Hoofd&Letters bij contentcreatie. 

SMT – Hoofd&Letters

In 2016 en 2017 werkte Hoofd&Letters onder meer aan: 

  • advies over de bouw van een nieuwe website (verschijnt medio 2017), projectleiderschap
  • creatie strategisch marketingplan 2016
  • schrijven referentiecases
  • creatie van diverse online content