NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) is een onafhankelijke stichting. Zij werken in opdracht van het ministerie van VWS aan de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ).

Klantvraag

NEN EGIZ benaderde mij voor de rol van strategisch communicatieadviseur. Ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie.

NEN EGIZ – Hoofd&Letters

De werkzaamheden van Hoofd&Letters voor NEN zijn, onder meer:

  • ontwikkelen en mede uitvoeren van de strategische communicatiestrategie
  • schrijven van teksten externe communicatie voor diverse stakeholders
  • ondersteunen bij de ontwikkeling van diensten rondom normen en certificatieschema’s
  • social media monitoring