Miles Ahead wil een objectieve brede blik op het werkveld waarborgen, nu en in de toekomst. In een wereld die bol staat van de informatie hielp ik als gids zorgaanbieders (zorginstellingen), ICT-leveranciers en overheidsinstanties om door de bomen het bos te zien. Als ervaringsdeskundige deelde ik mijn ervaringen in de zorg als het gaat om digitale drempels. 

Op verzoek van Miles Ahead begon ik het blog GidsOpenStandaarden. Doelgroep: verschillende belanghebbende partijen die opereren in de Zorg- ICT- en Welzijnssector. Ik hIelp hen als GIDS door de bomen het bos te zien. Naast ICT-leveranciers waren dit ook beheerorganisaties, overheid, verzekeraars en belangenverenigingen, gezondheids-, welzijns- en zorgaanbieders en burgers. Zodat partijen elkaar beter kunnen vinden op de overlap van individuele belangen en het maken van gezamenlijke oplossingen. Vanuit een onderzoeksjournaliste insteek werkte ik aan diverse artikelen, interviewde ik kopstukken in de Zorg ICT en daarnaast bezocht ik regelmatig events.