MedMij is dé Nederlandse standaard voor het op veilige wijze uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen iedereen in Nederland en professionals in de zorg. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan deze uitwisseling plaatsvinden. Daarmee heb je al je gezondheidsgegevens op één plek. Je kunt ze dan ook inzien, beheren en delen. Zo wordt snel duidelijk of er veranderingen in je gezondheid zij en of er gevolgen van bepaalde (be)handelingen zijn. Want goed goed geïnformeerde patiënten en behandelaars komen samen tot de best passende zorg.

Klantvraag

De uitvoeringsorganisatie van MedMij (VZVZ) vroeg mij of ik de maandelijkse communicatie richting (kandidaat-)deelnemers wilde gaan verzorgen. Met een maandelijkse update en later via een eigen platform (waaraan ik ook een bijdrage lever op het gebied van content) is deze belangrijke doelgroep van altijd op de hoogte. Daarnaast werk ik regelmatig aan factsheets en andere doelgroepspecifieke content.

MedMij – Hoofd&Letters

De werkzaamheden van Hoofd&Letters voor MedMij zijn:

  • creatie van online content ten behoeve van de maandelijkse updates aan (kandidaat-)deelnemers
  • schrijven en redigeren van content voor het online platform voor deelnemers
  • schrijven van factsheets